Vatten och avlopp

Watson-Marlows peristaltiska pumpars enkla, räta design utan packningar och utan ventiler, skovlar eller impellrar har tydliga fördelar vid hanteringen av visköst slam med en hög andel fasta partiklar. Deras förmåga att pumpa skonsamt i kombination med att tillhandahålla hög volymetrisk noggrannhet är mycket viktig för effektiv flockulering och förbrukning av tillsatser. Våra pumpar har egenskaper som är viktiga för effektiv vatten- och avloppsrening, bland annat:

Broschyr över vatten- och avloppsrening

Ladda ned broschyren

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 8 556 556 00

    Fax: +46 8 556 556 19

    E-post