Pumplösningar för tillsättning av färgämnen

Tillsättning av färgämnen

Watson-Marlows pumpar är de bästa i branschen för hantering av viskösa och nötande färgpigment som används vid tillsättning av färg. Våra pumpar erbjuder:

Snabba och lätta byten vid pumpning av färg

Förmåga att hantera starkt nötande ämnen

Exakt och repeterbar noggrannhet vid dosering

Design för lågt underhåll

Papperstillverkare har mer eller mindre upphört att använda särskilda "blandningsrum" där de traditionellt brukade blanda till sina egna färgämnen. Färgämnen levereras numera färdigförpackade i säckar. Detta skapar en efterfrågan på en pump som snabbt och enkelt kan ställas om från att pumpa ett färgämne till ett annat. I Watson-Marlows peristaltiska pumpar är färgämnet inneslutet i slangen så det finns inget behov av att spola mellan färgbytena.

Dessutom, på grund av att färgämnet inte kommer i kontakt med några rörliga delar kommer det inte att skada pumpen, vilket innebär en sänkning av underhållsstoppen och ökad tillförlitlighet.

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 00 or +46 (0)8 556 556 09

    E-post