Dekontamineringsintyg

decontamination

Utrustning som blivit kontaminerade med eller utsatt för kroppsvätskor, giftiga kemikalier eller andra substanser som kan vara farliga för hälsan måste saneras innan de returneras till Watson-Marlow eller dess distributörer.

I enlighet mer UK Health and Safety at Work Act och Control of Substances Haxardous to Health Regulations, är du anbefalld att fylla i ett dekontaminationsintyg som visar vilka substanser som har varit i kontakt med produkten/erna och redogör för rengöringsproceduren, tillsammans med ett intyg att utrustningen blivit dekontaminerad innan den återlämnas till Watson-Marlow eller dess distributör.

 Innan ni skickar godset måste ni faxa till 08-556 556 19 eller mejla info@watson-marlow.se formuläret till Watson-Marlow varefter ni mottar ett RGA nummer.  En kopia av formuläret måste fästas på utsidan av emballaget i vilket godset packats. Vänligen fyll i ett formulär/dekontamineringsintyg för varje enhet. Kontakta oss om du har några frågor.

Hämta sanering certifikat

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 00 or +46 (0)8 556 556 09

    E-post